Senaste nytt

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 296

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över minimistandarder för minoriteter i EU

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-06-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-06-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rollen för anställdas finansiella deltagande i skapandet av arbetstillfällen och återaktivering av de arbetslösa

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-06-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-06-2018

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sammanträde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sammanträde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter