Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 24 september 2018 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 273 Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-09-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-07-2018

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sammanträde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sammanträde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter