Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 25 februari 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

21-02-2019 - 09:05
PETI Sammanträde
21-02-2019 - 09:05
IMCO Sammanträde
20-02-2019 - 15:58
IMCO Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter