Senaste nytt

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 297

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-07-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

21-06-2018 CONT_PR(2018)623715 PE 623.715v01-00
CONT

Marco VALLI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

07-06-2018 FEMM_PA(2018)623661 PE 623.661v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-07-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handelsaspekterna av globaliseringen

29-05-2018 INTA_PR(2018)622206 PE 622.206v01-00
INTA

Joachim SCHUSTER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-06-2018

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sammanträde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sammanträde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter