Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 14 november 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

12-11-2019 - 12:08
AFCO Sammanträde
12-11-2019 - 10:10
PETI Sammanträde
12-11-2019 - 09:50
PECH Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter