Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 24 september 2018 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 291

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om minimistandarder för minoriteter i EU

22-05-2018 LIBE_PR(2018)622176 PE 622.176v01-00
LIBE

József NAGY

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-06-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

26-03-2018 CJ33_PR(2018)619292 PE 619.292v01-00
IMCO INTA

Alessia Maria MOSCA, Daniel DALTON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-04-2018

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616790 PE 616.790v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-02-2018

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616784 PE 616.784v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-02-2018

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616777 PE 616.777v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-02-2018

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sammanträde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sammanträde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter