Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 23 september 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

19-09-2019 - 09:03
TRAN Sammanträde
16-09-2019 - 19:08
ECON Sammanträde
16-09-2019 - 19:02
LIBE Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter