Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 18 november 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

12-11-2019 - 15:53
EMPL Sammanträde
12-11-2019 - 14:40
ITRE Sammanträde
12-11-2019 - 14:39
PECH Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter