Senaste nytt

22-03-2017 - 16:49
picture latest news

Missa inte

Senaste pressmeddelandena

  •  

E-commerce: EU-wide rules to protect consumers better and stop rogue traders

IMCO 21-03-2017 - 11:37

New powers for national authorities to check whether e-commerce websites geo-block consumers, track down rogue traders or even, subject to safeguards inserted by MEPs, order that websites hosting scams be shut down, were approved by the Internal Market and Consumer Protection Committee on Tuesday. (Läs mer)

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

22-03-2017 - 10:20
IMCO Sammanträde
22-03-2017 - 09:04
IMCO JURI Sammanträde

Välkomsthälsning

Vicky Ford

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar