Senaste nytt

01-12-2016 - 16:15
picture latest news

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

05-12-2016 15:00 / 17:00 IMCO

Multimediabibliotek

29-11-2016 - 10:01
IMCO Sammanträde
29-11-2016 - 09:04
IMCO JURI Sammanträde

Välkomsthälsning

Vicky Ford

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar