Senaste nytt

19-05-2017 - 08:19
picture latest news

Missa inte

Senaste pressmeddelandena

  •  

Internal Market Committee calls for EU strategy on the collaborative economy

IMCO 03-05-2017 - 13:03

The EU should reap “collaborative” economy benefits while ensuring fair competition, workers’ rights and tax compliance. (Läs mer)

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Sammanträde
11-05-2017 - 15:05
IMCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Vicky Ford

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar