Hem

 
Senaste nytt
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 21 (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 22 January 2015 (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in ASP 3G3.
 
If you wish to subscribe, click here
 
Latest supporting analyses (studies, briefing notes, …) are available here
 
 

   
 
Missa inte
 
Personal protective equipment - presentation by the Commission

The Commission representative highlighted that it is an external study including a public consultation in which 27 % of the respondents were enterprises. The main issues of the proposal is the alignment to the New Legislative Framework, a change to the product coverage with the inclusion of oven gloves and dishwashing gloves, a reclassification of certain products, a change of three basic health and safety requirements and, finally, the change of the current directive into a regulation. The inclusion of oven gloves and dishwashing gloves was done because these products have become mass market products since the adoption of the current directive in 1989. The manufacturers of these products (the market for these products is 1.5 bill euro and the EU production is 100 mill euro) usually produce the same oven gloves and dishwashing gloves for professional and industrial use and having the same rules for both products would make production, import and market surveillance easier. Furthermore, the consumer should be able to expect a high level of safety from oven gloves that indicate to offer such protection. The Commission representative clarified that there are 4000 producers of personal protective equipment in Europe, but only a fraction of these produce oven gloves or dishwashing gloves. It was also indicated, that there is a challenge with available data on the subject. The statistics do not specify which injuries are related to gloves that offer inadequate protection.

 
Mer information
 
Cableway installations – 3 December AM

Mr López-Istúriz presented his draft report on the proposal for a regulation on cableway installations. The rapporteur supports the proposal and the change from a directive into a regulation as it will simplify the regulatory environment. Special attention is given to guarantee the consistency of the text with the new legislative framework decision and the alignment package adopted during the 7th legislature. The rapporteur also proposes to include specific market surveillance rules.

 
Mer information
 
State of play of the Single Market Act: an in-depth analysis

This paper presents the progress made by the EU institutions on the implementation of the set of actions known as the Single Market Act I and the Single Market Act II and published by the European Commission in April 2011 and October 2012. It was prepared by Policy Department A for the information of the Internal Market and Consumer Protection Committee.

 
Mer information
 
Presentation of the Impact assessment on Trade secrets

DG MARKT presented the proposal for a Directive on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure, and the accompanying impact assessment. The proposal seeks to improve the protection of trade secret holders in the single market, which is currently fragmented by varied and uneven national legal regimes, by harmonising Member States' civil laws. This includes notably clarifying the basic concepts related to the definition and unlawful acquisition of trade secrets, and providing the necessary safeguards for the protection of interests of other parties, for example for avoiding abusive litigation and for guaranteeing confidentiality during litigation.
 
Members stressed the merits of the Commission's proposal, especially for SMEs and micro enterprises, and set out some areas for improvement that could be addressed, such as introducing explicit language on the principle of minimum harmonisation. They also underlined the need to balance the protection of trade secrets with the protection of whistle-blowers and workers working in R&D intensive industries; the importance of ensuring confidentiality during litigation; as well as the need to extend the prescription period.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
IMCO 04-12-2014 - 10:26  

An EP/Council deal on a life-saving automatic emergency call system for cars, agreed on Monday evening, was backed by Internal Market Committee MEPs on Thursday.The “eCall” system would use the 112 number to call the emergency services automatically, enabling them to reach crash scenes faster and thus save lives and reduce the severity of injuries. The deal would require all new car models to be equipped with eCall technology from 31 March 2018.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Samordning på unionsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden samt frågor som rör tullunionen, framför allt:
a) Den fria rörligheten för varor, bland annat harmonisering av tekniska standarder.
b) Etableringsrätten.
c) Det fria tillhandahållandet av tjänster, med undantag av finanssektorn och postsektorn.
 
2. Den inre marknadens funktion, inklusive åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för genomförandet av den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden.
 
3. Främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen, med undantag av frågor som rör folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
 
4. Politiken och lagstiftningen när det gäller genomförandet av reglerna för den inre marknaden och konsumenträttigheter.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Du kan följa utskottets arbete på denna webbplats, som innehåller dagordningar, sammanträdesdokument, information om utfrågningar och workshoppar, videostreaming och vårt nyhetsbrev.

En väl fungerande inre marknad är nyckeln till välstånd, innovation och ökad konkurrenskraft, vilket gynnar både näringslivet och konsumenterna.  Vi står inför många utmaningar och möjligheter, särskilt att ta tillvara potentialen hos den digitala inre marknaden och den inre marknaden för tjänster. 
 
Vårt uppdrag är att garantera säkra produkter, skydda konsumenternas rättigheter, hålla konsumenterna informerade om produkter och tjänster, sätta stopp för konkurrenshämmande metoder och minska byråkratin.

Utskottet samarbetar med alla EU-länder för att se till att reglerna för den inre marknaden är praktiskt genomförbara och att de faktiskt tillämpas och verkställs i tid.

Det är en glädje och ära för mig att få vara ordförande för detta viktiga utskott och arbeta med ledamöter från hela det politiska spektrumet för att uppnå verkliga fördelar för konsumenterna, näringslivet och andra organisationer på hela den inre marknaden.


Vicky Ford
Ordförande