Senaste nytt

26-01-2016 - 11:37
picture latest news

Missa inte

Senaste pressmeddelandena

  •  

Dutch Presidency priorities discussed in committee

INTA CULT IMCO TRAN 26-01-2016 - 15:39

The priorities of the Dutch Presidency of the EU Council of Ministers are being outlined to parliamentary committees by Dutch ministers at a series of meetings, between 11 and 14 January and continuing this week. (Läs mer)

  •  

First-ever EU-wide cyber-security rules backed by Internal Market Committee

IMCO 14-01-2016 - 10:05

Firms supplying essential services, e.g. for energy, transport, banking and health, or digital ones, such as search engines and cloud computing, will have to take action to improve their ability to withstand cyber-attacks under new rules approved by Internal Market MEPs on Thursday. These rules, informally agreed by MEPs and Council negotiators on 7 December, were approved by 34 votes to 2. They now need to be endorsed by the Council and the full Parliament. (Läs mer)

Användbara dokument

Kommande sändningar

15-02-2016 15:00 / 18:00 IMCO
16-02-2016 15:00 / 18:00 IMCO

Multimediabibliotek

25-01-2016 - 15:06
IMCO Sammanträde
14-01-2016 - 15:06
IMCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Vicky Ford

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar