Senaste nytt

21-08-2019 - 10:30
latest news red square sticker isolated on white

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

24-07-2019 - 09:05
IMCO Sammanträde
10-07-2019 - 15:18
IMCO Sammanträde
08-04-2019 - 15:07
IMCO CONT Sammanträde

Välkomsthälsning

Petra DE SUTTER

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden samt tull- och konsumentskyddsfrågor.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar