Senaste nytt

24-01-2018 - 09:06
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

19-02-2018 15:30 / 18:30 IMCO
20-02-2018 15:30 / 18:30 IMCO
21-02-2018 10:00 / 12:30 IMCO
21-02-2018 14:30 / 17:15 IMCO
22-02-2018 09:00 / 12:30 IMCO

Multimediabibliotek

23-01-2018 - 14:34
IMCO Sammanträde
23-01-2018 - 09:04
IMCO Sammanträde
22-01-2018 - 15:04
IMCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar