Senaste nytt

02-09-2015 - 16:25
Latest news

Missa inte

Presentation by the Commission on Governance Tools in the Internal Market

04-09-2015 - 11:04
presentation of the Single Market Service Centre

After a projection of short video, the EC representative briefly presented the Governance Tools in the Internal Market among which Your Europe, Your Europe Advice, SOLVIT and Internal Market Information System (IMI). Members praised the progress, and underlined the need to raise awareness and publicize these tools further among citizens and businesses, for example by integrating them in national systems, enhancing knowledge among national authorities and making the tools more user-friendly.

(Läs mer)


Vote in Plenary: Trade in Seal & Mutual Assistance on customs & agricultural matters

03-09-2015 - 16:40
Image with a button saying vote

The legislative report on Trade in seal products will be discussed in Plenary on 07 September whereas the one on Mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters will be discussed on 8 September. Both of them will be voted on 08 September.

Vote on General budget

03-09-2015 - 16:20
European flag and Euro coin

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

03-09-2015 - 09:07
IMCO Sammanträde
16-07-2015 - 09:13
IMCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Vicky Ford

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar