Arbetsdokument


Arbetsdokument är handlingar som rör utarbetande av betänkanden och yttranden. Utskotten använder ofta arbetsdokument för att offentliggöra motiveringar till sina betänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga arbetsdokument.

ARBETSDOKUMENT Förberedande dokument för förslaget till yttrande om Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO