Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 september 2019 - Tisdagen den 3 september 2019

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 22 juli 2019

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

08-07-2019 INTA_OJ(2019)07-10_1 PE639.695v01-00
INTA