Hem

 
Senaste nytt
 
The next INTA meeting: 24 September 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Wednesday 24 September from 9.00-12.30 and 15.00-18.30 in the room Altiero Spinelli 3E-2 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

 
Mer information
 
 
Missa inte
 
Exchange of views on Ecuador joining the EU Trade Agreement with Peru/Colombia

End of July, a political agreement was reached between the EU and Ecuadorians negotiators on Ecuador joining the multi-party Free Trade Agreement between the EU and Peru/Colombia. Before entering into force, this trade agreement needs to be submitted for consent to the European Parliament. The Commission will brief Members of the Committee on International Trade on the result of the negotiations and discuss future steps for its entry into force.

   
Exchange of views on EU-Russia trade sanctions

INTA will hold an exchange of views focusing on the EU/Russia trade relations with the special focus on the impact of the mutual sanctions introduced last summer, on the EU market. The EU adopted economic restrictions against Russia which targeted Russian state-owned banks, imposed an arms embargo and restricted sales of sensitive technology and equipment for the Russia's oil industry. In retaliation, Russia imposed sanctions targeting imports of certain agricultural products, raw materials and food originating from the EU. These mutual sanctions are already having a negative effect on the EU producers and, should they persist, they could have a longer-lasting impact on growth and jobs.

   
World Trade Organisation at a critical juncture- exchange of views with EU Ambassador

For the first time in its almost 20-year history, the WTO succeeded in concluding a mulitlateral agreement at the ninth Ministerial Conference in Indonesia in December 2013. The EU Ambassador to the WTO, Angelos Pangratis, will come to the Committee on International Trade for an exchange of views on the current state of play and future prospects for concluding the remainder of what is known as the Doha Development Agenda, which was launched in 2001.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFET INTA AGRI 04-09-2014 - 17:47  

The EU's response to the crisis in Ukraine was in the spotlight at Parliament this week, following President Schulz's warning to EU leaders last Saturday of the dangers of escalation and his plea for a political solution to the crisis. He called on the EU to play a more ambitious international role and said it must give Ukraine the financial and political help needed to remain a unified and independent country.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör inrättande, genomförande och övervakning av unionens gemensamma handelspolitik och externa ekonomiska förbindelser, särskilt inom följande områden:
 
1. Finansiella, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med tredjeland och regionala organisationer.
2. Den gemensamma externa tulltaxan och främjande av handeln samt de externa aspekterna av tullbestämmelserna och tullförvaltningen.
3. Upprättande, övervakning, ingående och uppföljning av bilaterala, multilaterala och plurilaterala handelsavtal om ekonomiska förbindelser, handels- och investeringsförbindelser med tredjeländer och regionala organisationer.
4. Åtgärder beträffande teknisk harmonisering och standardisering på områden som omfattas av instrument på folkrättens område.
5. Förbindelser med berörda internationella organisationer och internationella forum om handelsrelaterade frågor och med organisationer som främjar regional och handelsmässig integration utanför unionen.
6. Förbindelser med Världshandelsorganisationen (WTO), däribland dess parlamentariska dimension.
 
Utskottet ska hålla kontakt med berörda interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer när det gäller de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna av förbindelserna med tredjeland.
 
 
Kommande sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för internationell handel (INTA).
 
Här finns utskottets dagordningar och arbetsdokument samt annan information som exempelvis vårt nyhetsbrev, uppgifter om betänkanden som vi arbetar med och utfrågningar.
 
Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft spelar Europaparlamentet en avgörande roll för utformningen av EU:s handelspolitik och fungerar som unionens demokratiska samvete. Detta är särskilt viktigt eftersom handelslagstiftningen och internationella handelsavtal kan tillämpas endast om Europaparlamentet samtycker till det.
 
Jag hoppas att denna webbplats kommer att fungera som en användbar informationskälla och ett effektivt forskningsverktyg som gör det lättare för EU:s invånare att förstå INTA utskottets arbete och funktionssätt och EU:s handelspolitik i allmänhet.
 
Tack för ditt besök. Kontakta gärna utskottets sekretariat om du har ytterligare frågor om vårt arbete.