Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Balanced and fairer world trade defence: EU, US and WTO perspectives
29-05-2019 Studie

Trade negotiations with Australia and New Zealand
03-05-2019 Studie

EU investment protection after the ECJ Opinion on Singapore: Questions of competence and coherence
25-03-2019 Studie

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 Kort sammanfattning

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 Kort sammanfattning

Finding the right balance across EU FTAs: benefits and risks for EU economic sectors
17-10-2018 Studie

Consequences of US trade policy on EU-US trade relations and the global trading system
17-10-2018 Studie

The EU - Japan Economic Partnership Agreement
28-09-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Kort sammanfattning