Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Ingående av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

2019/0142(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Ingående av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

2019/0132(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

2019/0099(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

2018/0356(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

2018/0358(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Europeiska unionens medlemskap i Internationella studiegruppen för gummi (IRSG)

2017/0159(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Protokoll om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

2017/0081(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

2016/0295(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
INTA

ansvarigt utskott

Ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

2016/0038(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

2015/0203(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott