Senaste nytt

28-05-2019 - 10:14
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

02-04-2019 - 10:09
ITRE Sammanträde
25-03-2019 - 20:47
ITRE Sammanträde
25-03-2019 - 20:33
ITRE TRAN Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.

För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar