Senaste nytt

19-04-2018 - 16:46
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

23-04-2018 15:00 / 18:30 ITRE
24-04-2018 10:00 / 12:30 ITRE
24-04-2018 14:30 / 18:30 ITRE

Multimediabibliotek

21-03-2018 - 14:40
ITRE Sammanträde
21-03-2018 - 09:04
ITRE Sammanträde
22-02-2018 - 09:00
ITRE Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.

För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar