Ledamöter

Jerzy BUZEK
 • Jerzy BUZEK Ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Polen
 
Patrizia TOIA
 • Patrizia TOIA Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Italien
 
Hans-Olaf HENKEL
 • Hans-Olaf HENKEL Vice ordförande
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Tyskland
 
Jaromír KOHLÍČEK
 • Jaromír KOHLÍČEK Vice ordförande
 • Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Tjeckien
 
Morten Helveg PETERSEN
 
Zigmantas BALČYTIS
 • Zigmantas BALČYTIS Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Litauen
 
Николай БАРЕКОВ
 • Nikolay BAREKOV Ledamot
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Bulgarien
 
Bendt BENDTSEN
 • Bendt BENDTSEN Ledamot
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Danmark
 
Xabier BENITO ZILUAGA
 
José BLANCO LÓPEZ
 • José BLANCO LÓPEZ Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Spanien