Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort sammanfattning

Utredningsavdelningarnas tjänster (ITRE i fokus)
14-06-2019 Briefing

A just energy transition, opportunity for EU industries, the role of hydrogen in the future and the example of energy transition in Germany
14-06-2019 Djupanalys

How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy? (2 Volumes)
14-06-2019 Studie

Europe – the Global Centre for Excellent Research
15-04-2019 Studie

5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia
03-04-2019 Djupanalys

Brexit and Horizon Europe
15-01-2019 Djupanalys

Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?
19-11-2018 Studie

Roaming: One Year After Implementation
12-11-2018 Djupanalys

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings
09-11-2018 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet