Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Kort sammanfattning

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna - Von der Leyenkommissionen, 2019–2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Kadri SIMSON, Commissioner-designate - Energy
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Margrethe VESTAGER, Executive Vice-President-designate - Europe Fit for Digital Age
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Thierry BRETON, Commissioner-designate - Internal Market
22-11-2019 Briefing

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort sammanfattning

Utredningsavdelningarnas tjänster (ITRE i fokus)
14-06-2019 Briefing

A just energy transition, opportunity for EU industries, the role of hydrogen in the future and the example of energy transition in Germany
14-06-2019 Djupanalys

How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy? (2 Volumes)
14-06-2019 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet