Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 8 - 85 - Förslag till yttrande - Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/14580

ÄNDRINGSFÖRSLAG 19 - 48 - Förslag till betänkande - Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/14437

ÄNDRINGSFÖRSLAG 40 - 170 - Förslag till betänkande - Programmet Rättsliga frågor

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Handlingar som hör samman med förfarande CJ03/8/13979

ÄNDRINGSFÖRSLAG 27 - 265 - Förslag till betänkande - Tilläggsskydd för läkemedel

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13264

ÄNDRINGSFÖRSLAG 33 - 122 - Förslag till yttrande - Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13638

ÄNDRINGSFÖRSLAG 17 - 87 - Förslag till yttrande - Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13249

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2 - 32 - Förslag till yttrande - Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13226

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 14 - Förslag till yttrande - Ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/14158

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 103 - Förslag till betänkande - Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09247

ÄNDRINGSFÖRSLAG 40 - 339 - Förslag till betänkande - Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12817