Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 september 2018 - Måndagen den 24 september 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 10 september 2018 - Måndagen den 10 september 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 3 september 2018 - Måndagen den 3 september 2018

27-08-2018 JURI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.942v02-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 juli 2018 - Tisdagen den 10 juli 2018

05-07-2018 JURI_OJ(2018)07-09_1 PE 623.971v02-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 juli 2018 - Måndagen den 2 juli 2018

26-06-2018 JURI_OJ(2018)07-02_1 PE 623.892v01-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 20 juni 2018 - Torsdagen den 21 juni 2018

12-06-2018 JURI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.729v01-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Onsdagen den 25 april 2018

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 28 mars 2018 - Onsdagen den 28 mars 2018

28-03-2018 CJ22_OJ(2018)03-28_1 PE 619.173v01-00
AFCO JURI

Handlingar som hör samman med förfarande CJ22/8/12415