Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Torsdagen den 24 januari 2019

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Torsdagen den 24 januari 2019

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 6 december 2018 - Torsdagen den 6 december 2018

06-12-2018 JURI_OJ(2018)12-06_1 PE 630.722v02-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 10 december 2018 - Måndagen den 10 december 2018

28-11-2018 JURI_OJ(2018)12-10_1 PE 630.747v01-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 19 november 2018 - Tisdagen den 20 november 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 19 november 2018 - Måndagen den 19 november 2018

15-11-2018 CJ03_OJ(2018)11-19_2 PE 630.544v01-00
LIBE JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 22 oktober 2018 - Måndagen den 22 oktober 2018

16-10-2018 JURI_OJ(2018)10-22_1 PE 629.432v01-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 oktober 2018 - Torsdagen den 11 oktober 2018

02-10-2018 JURI_OJ(2018)10-10_1 PE 628.521v01-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 september 2018 - Måndagen den 24 september 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 10 september 2018 - Måndagen den 10 september 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI