Protokoll


Protokollen tjänar som sammanfattningar av diskussioner och beslut från utskottens sammanträden. I regel justeras protokollen i början av nästa utskottssammanträde. På den här sidan hittar du de senaste protokollen.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga protokoll.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-10-1 PE639.744v01-00
JURI

 

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-24-1 PE639.940v01-00
JURI

 

  MINUTES - Monday, 30 September 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)09-30-2 PE641.392v01-00
JURI