Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ÄNDRINGSFÖRSLAG

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA