Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Manolis Kefalogiannis immunitet

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

BETÄNKANDE om begäran om samråd om Alfonso Luigi Marras immunitet och privilegier

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA