Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Resultat : 7

ÄNDRINGSFÖRSLAG 73 - 272 - Förslag till betänkande Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 273 - 472 - Förslag till betänkande Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 473 - 672 - Förslag till betänkande Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 673 - 872 - Förslag till betänkande Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 873 - 996 - Förslag till betänkande Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-03-2017