Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Torsdagen den 24 januari 2019

15-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v01-00
JURI

  MINUTES - Monday 9 July 2018

09-01-2019 JURI_PV(2018)07-09-1 PE 627.666v01-00
JURI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12344

  AMENDMENTS 19 - 48 - Draft report - Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/14437

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13226

  OPINION - Opinion on the legal basis of on the proposal for a directive on copyright in digital single market

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

YTTRANDE - Yttrande över en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX