Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Monday 18 February 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/15279

  MINUTES - Monday 4 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/15471

  MINUTES - Monday 18 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/15531

  MINUTES - Monday 1 April 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/15532

  MINUTES - Tuesday 2 April 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Handlingar som hör samman med förfarande CJ03/8/15820

PROTOKOLL - Måndagen den 19 november 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12705

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ÄNDRINGSFÖRSLAG

PROTOKOLL - Onsdagen den 20 juni 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12343

PROTOKOLL - Måndagen den 24 september 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12703