Generell sökning

Sök

PROTOKOLL - Måndagen den 18 februari 2019 - Tisdagen den 19 februari 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE636.148v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 4 mars 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE636.281v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 18 mars 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE637.341v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 1 april 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE637.513v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Tisdagen den 2 april 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE637.532v02-00
LIBE JURI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 19 november 2018 - Tisdagen den 20 november 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE631.938v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 20 juni 2018 - Torsdagen den 21 juni 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE623.851v02-00
JURI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 24 september 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE628.363v02-00
JURI

 

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON