Stödjande analys

Stödjande analys

 

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Hur man söker
 

Du kan söka efter dokument genom att välja det eller de utskott som begärt den stödjande analysen, en kronologisk period, ett referensnummer eller en viss typ av dokument, ett visst ord i en rubrik eller text eller genom att kombinera dessa metoder.

 
Ord
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Nästa sida  
Samtliga stödanalyser
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen till webbplatsen för utskottet för rättsliga frågor
 
 

Utskottet, som ansvarar för immaterialrätt, kommer den här valperioden att behandla reformen av EU:s varumärkesregler, företagshemligheter och upphovsrättens framtidsutsikter, till följd av tidigare arbete om förvaltning av digitala rättigheter och upphovsrätt i informationssamhället.
 
När det gäller bolagsrätt kommer de främsta prioriteringarna vara att avsluta arbetet med de nya insolvensreglerna och behandla det nya förslaget om privata enmansbolag. Samtidigt kommer utskottet att fortsätta fokusera på medborgare, familjer och företag på den inre marknaden med den kommande granskningen av internationella privaträttsliga bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (bland annat bortförande av barn) och förslaget att uppdatera småmålsförfarandet.
 
Slutligen hjälper utskottet parlamentet som helhet att bilda sig en välgrundad uppfattning i ett antal mycket tekniska frågor, bland annat att övervaka användningen av delegerings- och genomförandelagstiftning, att se till att input från de nationella parlamenten noggrant beaktas enligt subsidiaritetsmekanismen och att fatta beslut som försvarar parlamentets intressen i domstolen.
 
Jag hoppas att du tycker den här webbplatsen är informativ och vill tacka dig för ditt intresse för utskottet för rättsliga frågor.
 
Pavel Svoboda, ordförande