Studier

Studier

 
Hur man söker
 

Du kan söka efter dokument genom att välja ett politikområde, en kronologisk period, ett referensnummer eller en viss typ av dokument, ett visst ord i en rubrik eller text eller genom att kombinera dessa metoder.

 
Ord
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Nästa sida  
Samtliga studier
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen till utskottet för rättsliga frågor och vår hemsida!
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Utskottet för rättsliga frågor (eller "JURI" som utskottet brukar kallas med den franska kortformen) är genom sitt ansvar för lagstiftningen på områdena civilrätt och internationell privaträtt djupt engagerat i att hjälpa medborgare över hela EU i deras vardag. Vi ansvar också för bolagsrätten, och här har vi kommit långt när det gäller att underlätta för företagen att bedriva handel på den inre marknaden. Konkurrenskraften är en annan av våra hjärtefrågor, särskilt nu i samband med den stora debatten om upphovsrättsskyddet.
 
Vi ansvarar också för lagstiftningen om EU:s förvaltning och parlamentets rättsordning, som omfattar Europaparlamentets ledamotsstadga, den parlamentariska immuniteten och valprövningen av nyvalda ledamöter.
 
Vårt utskott har också en mycket specifik roll som juridisk rådgivare åt parlamentet i vissa övergripande frågor:  den rättsliga grunden för unionens rättsakter, genomförandeakter och delegerade akter, subsidiaritetsprincipen och tvister där parlamentet är inblandat. Att öka medvetenheten inom parlamentet om utmaningar som bättre lagstiftning och förenklingar är en annan viktig fråga för oss.
 
Jag hoppas att du finner vår webbplats användbar och informativ.
 
Med vänlig hälsning
 

Klaus-Heiner Lehne, ordförande