Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Tidskrifter

The impact of Brexit on the legal status of European Union officials and other servants of British nationality
20-12-2017 Studie

Legal analysis with focus on Article 11 of the proposed Directive on Copyright in the Digital Market
07-12-2017 Briefing

The proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market (Articles 11, 14 and 16) Strengthening the Press Through Copyright
07-12-2017 Briefing

The state of implementation of the EU Succession Regulation’s provisions on its scope, applicable law, freedom of choice, and parallelism between the law and the courts
20-11-2017 Briefing

The state of implementation of the EU Succession Regulation’s provisions on public policy’s exception, universal application and renvoi, the European Certificate of Succession and access to registers
20-11-2017 Briefing

Effective access to justice
15-11-2017 Studie

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism
06-10-2017 Djupanalys

Strengthening the Position of Press Publishers and Authors and Performers in the Copyright Directive
15-09-2017 Studie

Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU
02-08-2017 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor