Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2017
12-05-2017 Kort sammanfattning

Cross-border transfer of company seats
12-05-2017 Briefing

Effective Corporate Tax Rate” and “Digital Business Establishment” in the Corporate Tax Base Proposals
10-05-2017 Briefing

Sources of European Union law and the decision-making process
26-04-2017 Tidskrifter

The Training of Judges and Legal Practitioners - Ensuring the Full Application of EU Law
31-03-2017 Djupanalys

A SECOND CHANCE FOR ENTREPRENEURS
20-03-2017 Kort sammanfattning

A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise
15-02-2017 Studie

Civil Law Rules on Robotics - Thematic Digest
06-02-2017 Tidskrifter

How an EU Lifespan Guarantee Model Could Be Implemented Across the European Union
31-01-2017 Studie

The European Law Institute/UNIDROIT Civil Procedure Projects as a Soft Law Tool to Resolve Conflicts of Law
13-01-2017 Djupanalys

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor