Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise
15-02-2017 Studie

Civil Law Rules on Robotics - Thematic Digest
06-02-2017 Tidskrifter

How an EU Lifespan Guarantee Model Could Be Implemented Across the European Union
31-01-2017 Studie

The European Law Institute/UNIDROIT Civil Procedure Projects as a Soft Law Tool to Resolve Conflicts of Law
13-01-2017 Djupanalys

Public International Law Perspectives on the Prosecution of Daesh Crimes Against Women And Girls
02-12-2016 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2016
21-11-2016 Kort sammanfattning

The Implementation of the Mediation Directive - Workshop on 29 November 2016
21-11-2016 Djupanalys

Recasting the Brussels IIa Regulation - Workshop on 8 November 2016 - Compilation of Briefings
28-10-2016 Studie

Artificial Intelligence: Potential Benefits and Ethical Considerations
12-10-2016 Briefing

European Civil Law Rules in Robotics
12-10-2016 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor