Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW “JUDGMENTS CONVENTION”
16-04-2018 Studie

Sources of European Union law and the decision-making process
16-04-2018 Tidskrifter

The added value of the European Citizens' Initiative (ECI), and its revision
13-04-2018 Studie

Implementation of the Directive 2011/77/EU: copyright term of protection
15-03-2018 Studie

A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles
28-02-2018 Studie

The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market - Technical Aspects
15-02-2018 Briefing

The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market - Legal Aspects
15-02-2018 Djupanalys

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Tidskrifter

The impact of Brexit on the legal status of European Union officials and other servants of British nationality
20-12-2017 Studie

The proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market (Articles 11, 14 and 16) Strengthening the Press Through Copyright
07-12-2017 Briefing

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor