Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

EU Administrative Law
29-04-2015 Kort sammanfattning

Immunity of Members of the European Parliament
23-03-2015 Kort sammanfattning

Activités transnationales dans l'Union - Faciliter la vie des citoyens (excerpt)
16-02-2015 Studie

Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU
15-01-2015 Studie

Commitments Made at the Hearings of the Commissioners-Designate, Juncker Commission (November 2014 - October 2019)
14-11-2014 Briefing

The Immunity of Members of the European Parliament
28-10-2014 Djupanalys

Commitments Made at the Hearing of Frans Timmermans - Commissioner-Designate
24-10-2014 Briefing

Commitments Made at the Hearing of Věra Jourová - Commissioner-Designate
24-10-2014 Briefing

Upcoming Issues of EU Law
15-09-2014 Djupanalys

Manuel sur les incompatibilités et l'immunité des députés européens
07-08-2014 Studie