Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

The General Principles of EU Administrative Procedural Law
07-07-2015 Djupanalys

The ECB's Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law (Judgment in case Gauweiller C-62/14)
15-06-2015 Kort sammanfattning

The Balance of EU Copyright: Impact of Exceptions and Limitations on Industries and Economic Growth
15-06-2015 Kort sammanfattning

L’expertise judiciaire civile dans l’UE : les règles et les pratiques nationales
29-05-2015 Djupanalys

L'expertise judiciaire civile dans les litiges transfrontaliers dans l'UE : une analyse comparative franco-allemande
29-05-2015 Djupanalys

Civil Judicial Experts in Cross-Border Litigation: The Common Law Perspective
29-05-2015 Djupanalys

Civil Judicial Expertise in the EU: Analysis of EU Legislation and Recommendations
29-05-2015 Djupanalys

Civil Judicial Experts in Cross-Border Litigation: Towards the ‘European Judicial Expert’
15-05-2015 Djupanalys

EU Administrative Law
29-04-2015 Kort sammanfattning

The European Patent Office - State of Play
15-04-2015 Djupanalys

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor