Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Cross Border Acquisitions of Residential Property in the EU: Problems Encountered by Citizens
05-04-2016 Studie

The Evidentiary Effects of Authentic Acts in the Member States of the European Union, in the Context of Successions
15-03-2016 Studie

The Context and Legal Elements of a Proposal for a Regulation on the Administrative Procedure of the European Union's Institutions, Bodies, Offices and Agencies
08-01-2016 Studie

Adoption: Cross-Border Legal Issues and Gaps in the European Union
15-12-2015 Briefing

Workshop on "EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)"
15-12-2015 Djupanalys

Adoption: Cross-Border Legal Issues
25-11-2015 Studie

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): The Sluggish State of Negotiations
20-10-2015 Djupanalys

Workshop on Dual Use Export Controls
06-10-2015 Studie

Parliamentary Immunity in Italy
01-10-2015 Djupanalys

Parliamentary Immunity in a European Context
01-10-2015 Djupanalys

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor