Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Adoption: Cross-Border Legal Issues
25-11-2015 Studie

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): The Sluggish State of Negotiations
20-10-2015 Djupanalys

Workshop on Dual Use Export Controls
06-10-2015 Studie

Parliamentary Immunity in Italy
01-10-2015 Djupanalys

Parliamentary Immunity in a European Context
01-10-2015 Djupanalys

The Investment Chapters of the EU’s International Trade and Investment Agreements in a Comparative Perspective
29-09-2015 Studie

Parliamentary Immunity in Poland
25-09-2015 Djupanalys

Brussels IIa: Towards a Review
15-09-2015 Briefing

The General Principles of EU Administrative Procedural Law
07-07-2015 Djupanalys

The ECB's Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law (Judgment in case Gauweiller C-62/14)
15-06-2015 Kort sammanfattning

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor