Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 6 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644902 PE644.902v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion 2018 discharge: European Asylum Support Office (EASO)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644906 PE644.906v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644908 PE644.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion 2018 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644909 PE644.909v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644910 PE644.910v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: EU Judicial Cooperation Unit (Eurojust)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644911 PE644.911v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644912 PE644.912v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 14 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644913 PE644.913v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion 2018 discharge: European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644914 PE644.914v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644915 PE644.915v01-00
LIBE

Roberta METSOLA