Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE638.449v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 8 april 2019

03-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-08_2 PE637.523v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 3 april 2019

02-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-03_1 PE637.495v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 2 april 2019

27-03-2019 CJ03_OJ(2019)04-02_1 PE637.316v01-00
LIBE JURI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 1 april 2019 - Tisdagen den 2 april 2019

26-03-2019 LIBE_OJ(2019)04-01_1 PE637.336v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 21 mars 2019

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE637.190v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 5 mars 2019

05-03-2019 CJ12_OJ(2019)03-05_1 PE636.263v01-00
LIBE ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 11 mars 2019

01-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-11_1 PE636.238v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 27 februari 2019

26-02-2019 LIBE_OJ(2019)02-27_1 PE636.197v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 februari 2019 - Tisdagen den 26 februari 2019

20-02-2019 LIBE_OJ(2019)02-25_1 PE636.101v01-00
LIBE