Senaste nytt

Next LIBE Committee meetings

16-10-2018 - 14:58
European Parliament calendar 2015

Missa inte

Användbara dokument

Dagens sändningar

09:30 / 11:30 LIBE
11:30 / 12:30 Pågår LIBE FEMM
12:30 / 13:00 LIBE
14:30 / 18:00 LIBE

Multimediabibliotek

15-10-2018 - 15:08
LIBE Sammanträde
11-10-2018 - 09:07
LIBE Sammanträde
10-10-2018 - 14:39
LIBE Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

 Som ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har jag glädjen att välkomna er till denna sida.

LIBE-utskottet har ansvar för den allra största delen av lagstiftningen och den demokratiska kontrollen av politik som rör rättsliga och inrikes frågor. I sitt arbete ser utskottet till att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut inom EU, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att unionsmedborgarskapet stärks.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar