Senaste nytt

Next LIBE committee meetings

22-06-2017 - 14:33
Next week, MEPs vote on limiting the use of GMOs, hear what Europe should do about Ebola, meet the Colombian President and bid farewell to Herman Van Rompuy.

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

29-06-2017 09:00 / 12:30 LIBE
29-06-2017 14:00 / 18:30 LIBE

Multimediabibliotek

22-06-2017 - 15:06
LIBE Sammanträde
22-06-2017 - 09:07
LIBE Sammanträde

Välkomsthälsning

LIBE Committee Chair

 Som ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har jag glädjen att välkomna er till denna sida.

LIBE-utskottet har ansvar för den allra största delen av lagstiftningen och den demokratiska kontrollen av politik som rör rättsliga och inrikes frågor. I sitt arbete ser utskottet till att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut inom EU, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att unionsmedborgarskapet stärks.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar