Senaste nytt

Next LIBE committee meetings

12-10-2017 - 16:53
Next meetings in the LIBE

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

19-10-2017 08:00 / 12:30 LIBE
19-10-2017 12:30 / 13:00 ECON LIBE
19-10-2017 14:00 / 17:30 LIBE

Multimediabibliotek

12-10-2017 - 15:08
LIBE Sammanträde
12-10-2017 - 09:13
LIBE Sammanträde
11-10-2017 - 14:41
LIBE Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

 Som ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har jag glädjen att välkomna er till denna sida.

LIBE-utskottet har ansvar för den allra största delen av lagstiftningen och den demokratiska kontrollen av politik som rör rättsliga och inrikes frågor. I sitt arbete ser utskottet till att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut inom EU, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att unionsmedborgarskapet stärks.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar