Generell sökning

Sök

Resultat : 5

ÄNDRINGSFÖRSLAG 36 - 178 - Förslag till betänkande Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ÄNDRINGSFÖRSLAG 360 - 753 - Förslag till betänkande Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ÄNDRINGSFÖRSLAG 179 - 359 - Förslag till betänkande Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-02-2019