Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS): Border management, fundamental rights and data protection
18-05-2017 Studie

Respect for fundamental rights in the European Union
26-04-2017 Tidskrifter

Migration and Asylum: a challenge for Europe
26-04-2017 Tidskrifter

The audiovisual media regulation in the age of on-demand - Thematic Digest
24-04-2017 Tidskrifter

Legal Frameworks for Hacking by Law Enforcement: Identification, Evaluation and Comparison of Practices
06-04-2017 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - April 2017
04-04-2017 Kort sammanfattning

The Training of Judges and Legal Practitioners - Ensuring the Full Application of EU Law
31-03-2017 Djupanalys

Implementation of the 2015 Council Decisions Establishing Provisional Measures in the Area of International Protection for the Benefit of Italy and of Greece
07-03-2017 Studie

A Fair Share in Europe - Creating a European Asylum System
20-02-2017 Tidskrifter

The European Union’s Policies on Counter-Terrorism: Relevance, Coherence and Effectiveness
17-02-2017 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor