Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future
17-04-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Kort sammanfattning

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
12-04-2019 Briefing

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
11-04-2019 Briefing

Common European Asylum System: achievements during the legislative term 2014-2019
08-04-2019 Briefing

Personal data protection achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
04-04-2019 Briefing

Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States
28-02-2019 Studie

Scaling up Roma Inclusion Strategies; Truth, reconciliation and justice for addressing antigypsyism
12-02-2019 Studie

Brexit and Migration
16-10-2018 Studie

The future relationship between the UK and the EU in the field of international protection following the UK’s withdrawal from the EU
15-10-2018 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor