Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

The EU-UK relationship beyond Brexit: options for Police Cooperation and Judicial Cooperation in Criminal Matters
17-07-2018 Studie

European production and preservation orders and the appointment of legal representatives for gathering electronic evidence
13-07-2018 Briefing

Security of ID cards and of residence documents issued to EU citizens and their families
13-07-2018 Briefing

Revision of the Explosives Precursors Regulation
10-07-2018 Briefing

Cross-Border Exchange and Comparison of Forensic DNA Data in the Context of the Prüm Decision
07-06-2018 Studie

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
04-06-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - May 2018
28-05-2018 Kort sammanfattning

The fight against terrorism
25-05-2018 Studie

Counter Terrorism and External Border Management in Italy
15-05-2018 Djupanalys

EU Civil Protection Responding to CBRN Incidents and Attacks
03-05-2018 Djupanalys

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor