Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Police cooperation achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
13-05-2019 Briefing

Judicial cooperation in criminal matters achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
13-05-2019 Briefing

The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future
17-04-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Kort sammanfattning

Common European Immigration Policy Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
15-04-2019 Briefing

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
12-04-2019 Briefing

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
11-04-2019 Briefing

Common European Asylum System: achievements during the legislative term 2014-2019
08-04-2019 Briefing

Personal data protection achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
04-04-2019 Briefing

Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States
28-02-2019 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor