Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Revision of the visa code
06-03-2018 Briefing

The Future of the Schengen Area: Latest Developments and Challenges in the Schengen Governance Framework since 2016
06-03-2018 Studie

Interoperability between EU information systems for security, border and migration management
14-02-2018 Briefing

The implications of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on readmission cooperation
06-02-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights- February 2018
05-02-2018 Kort sammanfattning

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Tidskrifter

The implications of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union for the Area of Freedom, Security and Justice
19-12-2017 Studie

EU and Member States’ policies and laws on persons suspected of terrorism-related crimes
18-12-2017 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - December 2017
11-12-2017 Kort sammanfattning

Countering Terrorist Narratives
15-11-2017 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor