Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Brexit and Migration
16-10-2018 Studie

The future relationship between the UK and the EU in the field of international protection following the UK’s withdrawal from the EU
15-10-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 Kort sammanfattning

An assessment of the Commission’s proposals on electronic evidence
21-09-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Kort sammanfattning

Criminal procedural laws across the European Union – A comparative analysis of selected main differences and the impact they have over the development of EU legislation
30-08-2018 Studie

The future EU-UK relationship: options in the field of the protection of personal data for general processing activities and for processing for law enforcement purposes
24-08-2018 Studie

The EU-UK relationship beyond Brexit: options for Police Cooperation and Judicial Cooperation in Criminal Matters
17-07-2018 Studie

European production and preservation orders and the appointment of legal representatives for gathering electronic evidence
13-07-2018 Briefing

Security of ID cards and of residence documents issued to EU citizens and their families
13-07-2018 Briefing

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor