Protokoll


Protokollen tjänar som sammanfattningar av diskussioner och beslut från utskottens sammanträden. I regel justeras protokollen i början av nästa utskottssammanträde. På den här sidan hittar du de senaste protokollen.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga protokoll.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Wednesday 17 April 2019

21-05-2019 AFET_PV(2019)04-17-1 PE 638.656v01-00
DEVE AFET

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/15937

PROTOKOLL - Tisdagen den 5 mars 2019

15-05-2019 CJ12_PV(2019)03-05-1 PE 636.290v01-00
LIBE ECON

Handlingar som hör samman med förfarande CJ12/8/15692

  MINUTES - Thursday 11 April 2019

08-05-2019 PETI_PV(2019)04-11-1 PE 637.558v01-00
PETI

Handlingar som hör samman med förfarande PETI/8/15943

  MINUTES - Monday 4 February 2019

07-05-2019 LIBE_PV(2019)02-04-1 PE 634.815v02-00
LIBE

Handlingar som hör samman med förfarande LIBE/8/15091

PROTOKOLL - Måndagen den 1 april 2019

02-05-2019 AFET_PV(2019)04-01-1 PE 637.493v01-00
AFET

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/15892

PROTOKOLL - Tisdagen den 2 april 2019

02-05-2019 ITRE_PV(2019)04-02-2 PE 637.581v01-00
ITRE

Handlingar som hör samman med förfarande ITRE/8/15901

PROTOKOLL - Tisdagen den 2 april 2019

30-04-2019 PETI_PV(2019)04-02-1 PE 637.557v01-00
PETI

Handlingar som hör samman med förfarande PETI/8/15912

PROTOKOLL - Tisdagen den 2 april 2019

29-04-2019 IMCO_PV(2019)04-01-1 PE 637.486v02-00
IMCO

Handlingar som hör samman med förfarande IMCO/8/15699

PROTOKOLL - Tisdagen den 16 april 2019

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE 638.516v01-00
ENVI

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/8/15893

PROTOKOLL - Måndagen den 8 april 2019

24-04-2019 LIBE_PV(2019)04-08-2 PE 637.579v02-00
LIBE

Handlingar som hör samman med förfarande LIBE/8/15914