Protokoll


Protokollen tjänar som sammanfattningar av diskussioner och beslut från utskottens sammanträden. I regel justeras protokollen i början av nästa utskottssammanträde. På den här sidan hittar du de senaste protokollen.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga protokoll.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

17-07-2019 PETI_PV(2019)07-10-1 PE639.745v01-00
PETI

 

  MINUTES - Monday, 15 July 2019

15-07-2019 EMPL_PV(2019)07-15-1 PE639.765v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

12-07-2019 ITRE_PV(2019)07-10-1 PE639.752v01-00
ITRE

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

12-07-2019 IMCO_PV(2019)07-10-1 PE639.741v01-00
IMCO

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

11-07-2019 PECH_PV(2019)07-10-1 PE639.740v01-00
PECH

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

10-07-2019 EMPL_PV(2019)07-10-1 PE639.711v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

10-07-2019 REGI_PV(2019)07-10-1 PE639.754v01-00
REGI

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

10-07-2019 AFCO_PV(2019)07-10-1 PE639.780v01-00
AFCO