Meddelanden till ledamöterna


Meddelanden till ledamöterna används av utskotten för att vidarebefordra sådan information till ledamöterna som inte passar in under övriga dokumenttyper. Det kan röra sig om en sammanfattning av ett delegationsbesök, ett möte med en sakkunnig, frågor till en kommissionsledamot eller offentliggörande av ingivna framställningar.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga meddelanden till ledamöterna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0107/2019 by S. Z. (Italian) on an alleged breach of the Habitats Directive in Italy

13-09-2019 PETI_CM(2019)640676 PE640.676v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0111/2019 by Sotirios Giannakakis (Greek) on the exclusion of franchisees and franchising as a model of doing business from the Greek operational programme competitiveness, entrepreneurship and innovation 2014-2020

13-09-2019 PETI_CM(2019)640677 PE640.677v01-00
PETI

 

  COMMUNICATION AUX MEMBRES Pétition nº 0153/2019, présentée par M.S., de nationalité française, sur la protection de la qualité de l’air dans la zone urbaine de Rennes (France)

13-09-2019 PETI_CM(2019)640678 PE640.678v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0155/2019 by Norbert Roth (German) on the recognition of pension entitlements

13-09-2019 PETI_CM(2019)640679 PE640.679v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0164/2019 by D. K. (German) on head-on collision warning systems for trucks and cars

13-09-2019 PETI_CM(2019)640680 PE640.680v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0167/2019 by L. B. (German), on behalf of Handicap Lexikon, signed by one other person, on the ban on plastic drinking straws

13-09-2019 PETI_CM(2019)640681 PE640.681v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0171/2019 by B. K. (German) on insect mortality due to street lights

13-09-2019 PETI_CM(2019)640682 PE640.682v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1136/2018 by Giampiero Tola (Italian) on the lack of competition in water management in Sardinia

12-09-2019 PETI_CM(2019)640664 PE640.664v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1137/2018 by W. G. (Poland), on behalf of the Polish Automotive Association (PZM) in Katowice, bearing 12 signatures, on fees for the compulsory periodic technical inspections of vehicles

12-09-2019 PETI_CM(2019)640665 PE640.665v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1166/2018 by Andreas Kotoulas (Greek) on the pollution in Nafplio (Greece)

12-09-2019 PETI_CM(2019)640666 PE640.666v01-00
PETI