Yttranden


Om ett utskott anser att ett ärende som tas upp i ett betänkande som hänvisats till ett annat utskott berör det egna utskottets ansvarsområden, kan det begära att erkännas som ”rådgivande utskott” (artikel 53). Det antagna yttrandet vidarebefordras till det ansvariga utskottet, som sedan röstar om det. Ändringsförslag från ett associerat rådgivande utskott (artikel 54) som hör till detta utskotts exklusiva behörighetsområde ska godkännas av det ansvariga utskottet utan omröstning. Alla yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag som antagits av ett rådgivande utskott ska bifogas det slutliga betänkandet. På den här sidan visas yttranden som har antagits av utskotten.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  Opinion on the General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

04-09-2019 INTA_AL(2019)639813 PE639.813v01-00
INTA

Bernd LANGE

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00
PECH

Chris DAVIES

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00
AFCO

Antonio TAJANI

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

Yttrande över utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00
REGI

Younous OMARJEE