Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

16-07-2019 AFET_OJ(2019)07-24_1 PE639.776v01-00
AFET

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

16-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v01-00
CONT

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 22 July 2019

16-07-2019 ECON_OJ(2019)07-22_1 PE639.775v01-00
ECON

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 23 July 2019

16-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v01-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 23 July 2019

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 22 July 2019

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 22 July 2019

15-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-22_1 PE639.774v01-00
BUDG

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 15 juli 2019

15-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-15_1 PE639.751v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Monday, 15 July 2019

15-07-2019 EMPL_PV(2019)07-15-1 PE639.765v01-00
EMPL