UtskottslistaStändiga utskott

F.d. särskilda utskott

TERR Sammanträdeshandlingar
Terrorismfrågor
(Verksamheten i det särskilda utskott upphörde den 14 november 2018)
PEST Sammanträdeshandlingar
Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
(Verksamheten i det särskilda utskott upphörde den 12 december 2018)
TAX3 Sammanträdeshandlingar
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(Verksamheten i det särskilda utskott upphörde den 28 mars 2019)

Tidigare undersökningskommittéer

EMIS Sammanträdeshandlingar
Utsläppsmätningar i bilindustrin
(Undersökningskommitténs verksamhet upphörde den 4 april 2017.)
PANA Sammanträdeshandlingar
Penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
(Undersökningskommitténs verksamhet upphörde den 13 december 2017.)