Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 24 september 2019

12-09-2019 PECH_OJ(2019)09-24_1 PE641.152v01-00
PECH

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 23 juli 2019

11-07-2019 PECH_OJ(2019)07-23_1 PE639.749v01-00
PECH

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

08-07-2019 PECH_OJ(2019)07-10_1 PE639.691v01-00
PECH