Utfrågningar

SE ALLA

Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

13-04-2015 - How to improve selectivity in the context of the discard ban

PECH 16-04-2015 - 16:44

This hearing will discuss issues such as improvements in selectivity based on both technical development and other measures, with a focus on fishing gear.

Plats : Brussels - Altiero Spinelli (ASP) 5E2

Practical Information

   Programme

Presentations

   Mr Olivier Le Nezet, Chair for Blue Fish association
   Mr Christopher Zimmermann, Director, Institute of Baltic Sea Fisheries
   Mr Luis Arregi Errazkin, Senior researcher, Institute AZTI
   Mr Pim Visser, Chief executive, VisNed
   Ms Clara Ulrich, Head, DiscardLess, Danish Institute of Aquatic Resources
   Mr Juan Carlos Maneiro Cadillo, General Secretary, MAR, Galicia
   Mr Michael Heath, Professor, University of Strathclyde, Glasgow