Hem

 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
1.    Den gemensamma fiskeripolitiken, dess utveckling och förvaltning.
2.    Bevarande av fiskbestånden.
3.    Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter.
4.    Strukturpolitik inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, däribland de finansiella instrumenten för utveckling av fisket.
5.    Internationella fiskeriavtal.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen till fiskeriutskottets hemsida
 
 

På den här hemsidan hittar du information och handlingar som rör fiskeriutskottets arbete, t.ex. sammanträdeshandlingar, vårt månatliga nyhetsbrev och bidrag från intressegrupper och experter som deltagit i utskottets offentliga utfrågningar. Information om vad som är på gång i utskottet redovisas löpande på webbplatsens förstasida.
 
Den viktigaste frågan för fiskeriutskottet under denna mandatperiod är utan tvekan den pågående reformen av EU:s gemensamma fiskepolitik, där Europaparlamentet i och med Lissabonfördraget, påverkar processen genom medbeslutandeförfarandet mellan parlamentet och ministerådet, EU:s fiskepolitik måste jämka samman en rad intressen för att garantera havsmiljöns, fiskebeståndens, yrkesfiskarnas, fiskeindustrins och kustsamhällenas långsiktiga hållbarhet. Den nuvarande fiskepolitiken har många brister som parlamentet, rådet och kommissionen är fast beslutna att rätta till.
 
Information till allmänheten om hur de politiska besluten som på olika sätt berör EU-medborgarna formas och tas är en viktig del av denna beslutprocess och jag hoppas att denna hemsida kan bidra med sådan information genom att ge en inblick i vår dagliga verksamhet.
 
Gabriel Mato Adrover,
Ordförande