Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency (EFCA) for the financial year 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

  AMENDMENTS 1 - 71 - Progetto di relazione Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

PROTOKOLL - Måndagen den 11 november 2019 - Tisdagen den 12 november 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 december 2019 - Tisdagen den 3 december 2019

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH

 

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: European Fisheries Control Agency (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

  AMENDMENTS 1 - 64 - Draft opinion Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR