Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Research for PECH Committee-Environmental, social and economic sustainability of European eel management
14-02-2019 Studie

Research for PECH Committee - Implementation and impact of key European Maritime and Fisheries Fund measures (EMFF) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal
15-01-2019 Studie

Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in the EU: all 22 Member States with a coastline
12-12-2018 Studie

Research for PECH Committee - Fisheries in Vietnam
30-11-2018 Studie

Research for PECH Committee - Discard ban, Landing Obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Spanish Case
13-11-2018 Studie

Research for PECH Committee - Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Italian case
13-11-2018 Studie

Research for PECH Committee - Fisheries in Ireland
14-09-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Kort sammanfattning

Research for PECH Committee - Training of Fishers
03-07-2018 Studie

Research for PECH Committee - Åland Islands
15-05-2018 Briefing