Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Achievements of the Committee on Petitions during the 2014-2019 parliamentary term and challenges for the future
03-07-2019 Studie

Transparency, integrity and accountability in the EU institutions
26-03-2019 Briefing

Food Labelling for Consumers – EU Law, Regulation and Policy Options
15-03-2019 Studie

Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union
11-02-2019 Studie

Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection
15-01-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 Kort sammanfattning

Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 update
21-12-2018 Studie

Fact Finding visit to Italy ( Valledora-Piemonte) 17-18 December
17-12-2018 Briefing

Quality Differences in Consumer Products In the EU Legislation
30-11-2018 Studie

The role of ombudsmen and petitions committees in detecting breaches of EU law
26-11-2018 Briefing

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor