Hem

 
Senaste nytt
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

   
 
Missa inte
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Mer information
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
Regionalpolitik och sammanhållningspolitik, framför allt följande:
 
a)    Europeiska fonden för regional utveckling, Sammanhållningsfonden och andra instrument för Europeiska gemenskapens regionalpolitik.
 
b)    Bedömning av hur övrig EU-politik påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen.
 
c)    Samordning av unionens strukturinstrument.
 
d)    De yttersta randområdena och öregionerna samt gränsöverskridande och interregionalt samarbete.
 
e)    Förbindelser med Regionkommittén, organisationer för interregionalt samarbete och med lokala och regionala myndigheter.
 
Vid ett sammanträde den 14 december 2006 beslutade talmanskonferensen att den urbana dimensionen ska ingå som ett av utskottets uttryckliga behörighetsområden.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

I artikel 3 i EU-fördraget står att ”unionen ska främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsstaterna”.
För att åstadkomma detta satsas medel från strukturfonderna för att stödja en noggrant utarbetad politik för regional utveckling som samverkar med åtgärder på andra områden, t.ex. forskning, energi och transport.
 
Utskottet för regional utveckling, där jag har nöjet att vara ordförande, ansvarar för att se till att EU och medlemsstaterna för en ekonomisk politik som gör att målen kan uppfyllas. För att nå dit arbetar vi nära tillsammans med EU:s ordförandeskap, rådet, EU-kommissionen och EU:s rådgivande organ som regionkommittén och ekonomiska och sociala kommittén och många andra regionala och lokala organisationer.
 
Utskottets 50 ledamöter och 50 ersättare representerar samtliga politiska grupper i Europaparlamentet och genom sina samordnare arbetar de tillsammans med utskottets presidium för att organisera verksamheten.
 
På denna webbplats hittar du detaljerad information om utskottets lagstiftningsarbete och politiska verksamhet. Du kan även följa våra sammanträden på webben via funktionen EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER