Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-12-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 november 2019 - Tisdagen den 5 november 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

PROTOKOLL - Måndagen den 4 november 2019 - Tisdagen den 5 november 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE