Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om Europeiska centralbankens årsrapport för 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

BETÄNKANDE om prövning av behörighet

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

ÄNDRINGSFÖRSLAG

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI