Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/59/EC on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers and Directive 2006/126/EC on driving licences

23-10-2017 A8-0321/2017 PE 604.819v02-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Handlingar som hör samman med förfarande TRAN/8/09186

Handlingar som rör förfarande 2017/0015(COD)

  DRAFT AGENDA - Monday 6 November 2017 - Monday 6 November 2017

20-10-2017 CJ07_OJ(2017)11-06_1 PE 612.220v01-00
FEMM DEVE

  MINUTES - Monday 4 September 2017

20-10-2017 CONT_PV(2017)09-04-1 PE 609.651v01-00
CONT

Handlingar som hör samman med förfarande CONT/8/10521