Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Torsdagen den 24 januari 2019

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Onsdagen den 23 januari 2019

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Torsdagen den 24 januari 2019

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 22 januari 2019 - Tisdagen den 22 januari 2019

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 22 januari 2019 - Tisdagen den 22 januari 2019

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 januari 2019 - Tisdagen den 22 januari 2019

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

Handlingar som rör förfarande 2018/0329(COD)

  MINUTES - Thursday 26 April 2018

18-01-2019 CJ01_PV(2018)04-26-1 PE 626.721v01-00
FEMM LIBE

Handlingar som hör samman med förfarande CJ01/8/12563

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 29 januari 2019 - Tisdagen den 29 januari 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)01-29_1 PE 632.939v01-00
TAX3

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 februari 2019 - Måndagen den 4 februari 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)02-04_1 PE 632.940v01-00
TAX3