Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 15 juni 2016 - Torsdagen den 16 juni 2016

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

  MINUTES - Tuesday 16 February 2016

30-05-2016 AFET_PV(2016)02-16-1 PE 576.914v01-00
AFET

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05585

  MINUTES - Tuesday 15 March 2016

30-05-2016 AFET_PV(2016)03-15-1 PE 580.529v01-00
AFET

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05875

  MINUTES - Monday 11 April 2016

30-05-2016 AFET_PV(2016)04-11-1 PE 582.435v01-00
AFET

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/06104

  MINUTES - Monday 23 May 2016

30-05-2016 INTA_PV(2016)05-23-1 PE 582.273v01-00
INTA

Handlingar som hör samman med förfarande INTA/8/06393

  MINUTES - Monday 25 April 2016

30-05-2016 BUDG_PV(2016)04-25-1 PE 582.065v01-00
BUDG

Handlingar som hör samman med förfarande BUDG/8/06124

  MINUTES - Monday 11 April 2016

30-05-2016 BUDG_PV(2016)04-11-1 PE 582.268v01-00
BUDG

Handlingar som hör samman med förfarande BUDG/8/06119

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 30 maj 2016 - Måndagen den 30 maj 2016

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

  AMENDMENTS A - JJ - Draft report - Refugees: Social inclusion and integration into the labour market

30-05-2016 EMPL_AM(2016)582245 PE 582.245v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Handlingar som hör samman med förfarande EMPL/8/04581

Handlingar som rör förfarande 2015/2321(INI)

  MINUTES - Tuesday 26 April 2016

30-05-2016 ENVI_PV(2016)04-26-1 PE 582.116v01-00
ENVI

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/8/06065