Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 29 september 2016 - Torsdagen den 29 september 2016

29-09-2016 AFCO_OJ(2016)09-29_1 PE 589.387v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 september 2016 - Måndagen den 26 september 2016

26-09-2016 CONT_OJ(2016)09-26_1 PE 589.258v02-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 september 2016 - Måndagen den 26 september 2016

26-09-2016 EMPL_OJ(2016)09-26_1 PE 589.271v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 september 2016 - Måndagen den 26 september 2016

26-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.250v02-00
LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 september 2016 - Måndagen den 26 september 2016

26-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.380v01-00
SEDE

  MINUTES - Wednesday 31 August 2016

23-09-2016 ENVI_PV(2016)08-31-1 PE 587.691v01-00
ENVI

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/8/06878

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part, amending the Agreement in order to extend the provisions of the Agreement to bilateral trade in textiles, taking account of the expiry of the bilateral textiles Agreement

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-09-2016

Handlingar som rör förfarande 2016/2226(INI)

  MINUTES - Wednesday 29 June 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)06-29-1 PE 587.453v01-00
BUDG

Handlingar som hör samman med förfarande BUDG/8/06781

  MINUTES - Wednesday 14 September 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)09-14-1 PE 589.266v01-00
BUDG

Handlingar som hör samman med förfarande BUDG/8/07653

  MINUTES - Thursday 15 September 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)09-15-1 PE 589.349v01-00
BUDG

Handlingar som hör samman med förfarande BUDG/8/07660