Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 27 april 2017 - Torsdagen den 27 april 2017

27-04-2017 PANA_OJ(2017)04-27_1 PE 602.935v03-00
PANA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 25 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

25-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-25_1 PE 603.016v01-00
EMPL

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)

24-04-2017 AFET_AD(2017)599593 PE 599.593v03-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07153

Handlingar som rör förfarande 2016/0133(COD)

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

24-04-2017 DEVE_OJ(2017)05-03_1 PE 603.085v01-00
DEVE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

24-04-2017 BUDG_OJ(2017)04-24_1 PE 602.969v02-00
BUDG

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2017 (2016 Discharge): Youth unemployment - have EU policies made a difference? An assessment of the Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative

24-04-2017 CONT_DT(2017)602993 PE 602.993v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

24-04-2017 REGI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.015v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 2 maj 2017 - Onsdagen den 3 maj 2017

24-04-2017 AGRI_OJ(2017)05-02_1 PE 601.254v01-00
AGRI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

24-04-2017 PECH_OJ(2017)04-24_1 PE 602.986v01-00
PECH