Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 21 mars 2019 - Torsdagen den 21 mars 2019

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE 636.334v02-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE 636.402v01-00
AFCO

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online

15-03-2019 IMCO_AD(2019)632028 PE 632.028v04-00
IMCO

Julia REDA

Handlingar som hör samman med förfarande IMCO/8/14583

Handlingar som rör förfarande 2018/0331(COD)

  MINUTES - Monday 1 October 2018

15-03-2019 LIBE_PV(2018)10-01-1 PE 632.008v01-00
LIBE

Handlingar som hör samman med förfarande LIBE/8/14639

  AMENDMENTS 1 - 106 - Draft report - Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2020 – Section I – European Parliament

14-03-2019 BUDG_AM(2019)637192 PE 637.192v01-00
BUDG

Vladimír MAŇKA

Handlingar som hör samman med förfarande BUDG/8/15383

Handlingar som rör förfarande 2019/2003(BUD)

  MINUTES - Tuesday 29 January 2019

14-03-2019 CJ09_PV(2019)01-29-1 PE 634.745v01-00
LIBE CONT

Handlingar som hör samman med förfarande CJ09/8/15397

  MINUTES - Tuesday 19 February 2019

14-03-2019 ITRE_PV(2019)02-19-2 PE 636.200v01-00
ITRE

Handlingar som hör samman med förfarande ITRE/8/15462

  MINUTES - Monday 4 February 2019

14-03-2019 CJ03_PV(2019)02-04-1 PE 634.758v01-00
LIBE JURI

Handlingar som hör samman med förfarande CJ03/8/15433