Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 5 september 2016 - Måndagen den 5 september 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 5 september 2016 - Måndagen den 5 september 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 31 août 2016 - Mercredi 31 août 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

  Question for written answer - Spanish elections – political interference by the ECB

27-07-2016 ECON_QZ(2016)585787 PE 585.787v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/05445

  Question for written answer - Reinstatement of the waiver affecting the eligibility of Greek bonds

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587481 PE 587.481v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/05445

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587482 PE 587.482v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/05445

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Στα όρια της νομιμότητας τα κριτήρια επιλογής Διοικήσεων στις Τράπεζες

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587483 PE 587.483v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/05445

  Question for written answer - Green Finance

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587485 PE 587.485v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/05445

  AMENDMENTS 1 - 27 - Draft opinion - The draft general budget of the European Union for the financial year 2017

26-07-2016 REGI_AM(2016)587420 PE 587.420v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Handlingar som hör samman med förfarande REGI/8/06206

Handlingar som rör förfarande 2016/2047(BUD)

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 2745/2013 by Ioannis Hatzisavvas (Greek) on his unjust prosecution for fraud involving EU funding

26-07-2016 PETI_CM(2016)569497 PE 569.497v04-00
PETI

Handlingar som hör samman med förfarande PETI/8/04594