Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 10 November 2016 - Thursday 10 November 2016

10-11-2016 CJ20_OJ(2016)11-10_1 PE 592.428v01-00
AFCO AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 9 november 2016 - Torsdagen den 10 november 2016

09-11-2016 REGI_OJ(2016)11-09_1 PE 592.409v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 9 november 2016 - Torsdagen den 10 november 2016

09-11-2016 PECH_OJ(2016)11-09_1 PE 592.290v04-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

09-11-2016 SEDE_OJ(2016)11-09_1 PE 592.427v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 8 november 2016 - Tisdagen den 8 november 2016

08-11-2016 AFCO_OJ(2016)11-08_1 PE 592.421v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Tuesday 8 November 2016

07-11-2016 DEVE_OJ(2016)11-07_1 PE 593.822v02-00
DEVE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 7 november 2016 - Tisdagen den 8 november 2016

07-11-2016 EMPL_OJ(2016)11-07_1 PE 592.400v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 7 november 2016 - Måndagen den 7 november 2016

28-10-2016 CJ19_OJ(2016)11-07_1 PE 593.819v01-00
DEVE AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Tuesday 8 November 2016

28-10-2016 CONT_OJ(2016)11-07_1 PE 593.829v01-00
CONT

  MINUTES - Monday 26 September 2016

28-10-2016 CONT_PV(2016)09-26-1 PE 589.453v01-00
CONT

Handlingar som hör samman med förfarande CONT/8/07778