Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Activity Report 2014-2019

19-06-2019 IMCO_DT(2019)638713 PE638.713v02-00
IMCO

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning nr 0829/2017, ingiven av S.P., italiensk medborgare, för ”meetup arcidosso5stelle”, mot geotermisk energiutvinning på Monte Amiata Framställning nr 0845/2017, ingiven av R.C., italiensk medborgare, för den italienska kultur- och idrottsföreningen, provinskommittén i Viterbo, och undertecknad av ytterligare 70 personer, om översynen av direktiv 2009/28/EG om främjande av förnybar energi Framställning nr 1185/2017, ingiven av Lapo Rossi, italiensk medborgare, för Monte Amiatas miljökommittéer, och undertecknad av ytterligare sju personer, om motstånd mot de förorenande utsläppen från de geotermiska anläggningarna på Monte Amiata

14-06-2019 PETI_CM(2018)620772 PE620.772v03-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0898/2018 by Friedrich Klinge (German) on the violation of the Habitats Directive and of the Birds Directive by the German city of Eckernförde

14-06-2019 PETI_CM(2019)638750 PE638.750v01-00
PETI

 

  MINUTES - Monday, 8 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-08-1 PE638.475v01-00
CONT

 

  MINUTES - Thursday, 11 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-11-1 PE638.477v01-00
CONT

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning nr 2191/2013, ingiven av Piero Bruni, italiensk medborgare, om förorening av Bolsenasjön

11-06-2019 PETI_CM(2015)551817 PE551.817v06-00
PETI

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 1083/2013, ingiven av Wolfdietrich Burde, tysk medborgare, om kommissionens otillräckliga kontroll av miljöbrott i Freiburg im Breisgau (Tyskland)

11-06-2019 PETI_CM(2015)565069 PE565.069v06-00
PETI

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning nr 1071/2016, ingiven av André Goretti, fransk medborgare, (för Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés) om arbetstiden för utbildade brandmän

11-06-2019 PETI_CM(2017)610613 PE610.613v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1023/2018 by C. V. (French) on ending cattle farming of animals in captivity

11-06-2019 PETI_CM(2019)638671 PE638.671v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1058/2018 by Martin Jürgens (German) on the upper limit for roaming charges in non-terrestrial mobile networks

11-06-2019 PETI_CM(2019)638673 PE638.673v01-00
PETI