Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 3 april 2017 - Måndagen den 3 april 2017

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 mars 2017 - Måndagen den 27 mars 2017

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

  MINUTES - Tuesday 28 February 2017

22-03-2017 CJ31_PV(2017)02-28-1 PE 601.056v01-00
BUDG DEVE AFET

Handlingar som hör samman med förfarande CJ31/8/09275

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

22-03-2017 CONT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.221v02-00
CONT

  Pergunta com pedido de resposta escrita - O Governo português defende a necessidade de recapitalização da CGD em valores próximos de 5000 milhões de euros (pergunta escrita Z-011/2017

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601188 PE 601.188v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/08971

  Question for written answer - Use of emergency liquidity assistance (ELA) and other ECB operations by Greek banks

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601189 PE 601.189v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/08971

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Compra de dívida privada (QE)

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601190 PE 601.190v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/08971

  Question for written answer - Divestment in fossil fuels

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601217 PE 601.217v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/08971

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

22-03-2017 EMPL_OJ(2017)03-22_1 PE 601.133v01-00
EMPL

  NOTICE TO MEMBERS - Report on the IMCO delegation visit to India on 21 – 23 February 2017

22-03-2017 IMCO_CM(2017)601155 PE 601.155v01-00
IMCO