Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

14-08-2018 AFET_OJ(2018)09-03_1 PE 626.871v01-00
AFET

  MINUTES - Monday 18 June 2018

14-08-2018 IMCO_PV(2018)06-18-1 PE 625.317v01-00
IMCO

Handlingar som hör samman med förfarande IMCO/8/12793

  MINUTES - Wednesday 11 July 2018

14-08-2018 IMCO_PV(2018)07-11-1 PE 626.771v01-00
IMCO

Handlingar som hör samman med förfarande IMCO/8/12984

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Thursday 30 August 2018

13-08-2018 AFET_OJ(2018)08-29_1 PE 626.843v01-00
AFET

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business

10-08-2018 ECON_PR(2018)626662 PE 626.662v02-00
ECON

Ashley FOX

  AMENDMENTS 53 - 259 - Draft report - Multiannual plan for fish stocks in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulation (EU) 2016/1139 establishing a multiannual plan for the Baltic Sea, and repealing Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) 509/2007 and (EC) 1300/2008

10-08-2018 PECH_AM(2018)623900 PE 623.900v02-00
PECH

Alain CADEC

Handlingar som hör samman med förfarande PECH/8/12613

Handlingar som rör förfarande 2018/0074(COD)

PROTOKOLL - Måndagen den 18 juni 2018

08-08-2018 ECON_PV(2018)06-18-1 PE 623.963v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/13117

  MINUTES - Wednesday 11 July 2018

08-08-2018 EMPL_PV(2018)07-11-1 PE 625.434v02-00
EMPL

Handlingar som hör samman med förfarande EMPL/8/13898

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions

07-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-09-2018

Handlingar som rör förfarande 2018/0114(COD)

  DRAFT OPINION Annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL