Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 september 2018 - Måndagen den 24 september 2018

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 september 2018 - Måndagen den 24 september 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 september 2018 - Måndagen den 24 september 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 september 2018

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 september 2018 - Måndagen den 24 september 2018

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 CONT_OJ(2018)09-27_1 PE 627.913v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 LIBE_OJ(2018)09-27_1 PE 627.945v01-00
LIBE

  DRAFT REPORT on annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy

20-09-2018 AFET_PR(2018)625376 PE 625.376v01-00
AFET

Ioan Mircea PAŞCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-10-2018

Handlingar som rör förfarande 2018/2099(INI)

  WORKING DOCUMENT on ECA Special report 16/2018 (Discharge 2017): Ex-post review of EU legislation: a well-established system, but incomplete

20-09-2018 CONT_DT(2018)623930 PE 623.930v01-00
CONT

Brian HAYES

  DRAFT OPINION on the proposal for amending Parliament’s Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties

20-09-2018 PETI_PA(2018)623941 PE 623.941v01-00
PETI

Margrete AUKEN