Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 December 2016 - Thursday 15 December 2016

15-12-2016 CJ20_OJ(2016)12-15_1 PE 595.616v01-00
SEDE AFCO AFET

  MINUTES - Monday 7 November 2016

09-12-2016 AFET_PV(2016)11-07-1 PE 594.097v01-00
AFET

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08257

  MINUTES - Monday 5 December 2016

09-12-2016 INTA_PV(2016)12-05-1 PE 595.585v01-00
INTA

Handlingar som hör samman med förfarande INTA/8/08630

  MINUTES - Monday 28 November 2016

09-12-2016 EMIS_PV(2016)11-28-1 PE 595.451v01-00
EMIS

Handlingar som hör samman med förfarande EMIS/8/08490

  MINUTES - Thursday 1 December 2016

09-12-2016 EMIS_PV(2016)12-01-1 PE 595.584v01-00
EMIS

Handlingar som hör samman med förfarande EMIS/8/08504

  MINUTES - Monday 5 December 2016

09-12-2016 EMIS_PV(2016)12-05-1 PE 595.600v01-00
EMIS

Handlingar som hör samman med förfarande EMIS/8/08605

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 12 december 2016 - Måndagen den 12 december 2016

08-12-2016 DEVE_OJ(2016)12-12_1 PE 595.444v02-00
DEVE AFET

  MINUTES - Tuesday 29 November 2016

08-12-2016 AFET_PV(2016)11-29-1 PE 595.470v01-00
AFET

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08380

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC

08-12-2016 INTA_AD(2016)594132 PE 594.132v02-00
INTA

Emmanuel MAUREL

Handlingar som hör samman med förfarande INTA/8/07661

Handlingar som rör förfarande 2016/0208(COD)