Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 June 2016 - Thursday 30 June 2016

30-06-2016 SEDE_OJ(2016)06-30_1 PE 585.522v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 juni 2016 - Måndagen den 27 juni 2016

27-06-2016 CONT_OJ(2016)06-27_1 PE 584.115v03-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 juni 2016 - Måndagen den 27 juni 2016

27-06-2016 AFCO_OJ(2016)06-27_1 PE 585.482v01-00
AFCO

  MINUTES - Monday 13 June 2016

24-06-2016 ECON_PV(2016)06-13-1 PE 585.420v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/06598

  MINUTES - Monday 30 May 2016

24-06-2016 CULT_PV(2016)05-30-1 PE 583.911v01-00
CULT

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/06257

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the East African Community Partner States, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part

23-06-2016 DEVE_PA(2016)584140 PE 584.140v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

  WORKING DOCUMENT on the directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Handlingar som rör förfarande 2015/0287(COD)

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the People's Republic of China on the short-stay visa waiver for holders of diplomatic passports

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-07-2016

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 23 juni 2016 - Torsdagen den 23 juni 2016

23-06-2016 AFCO_OJ(2016)06-23_1 PE 585.451v01-00
AFCO

  MINUTES - Monday 13 June 2016

23-06-2016 FEMM_PV(2016)06-13-1 PE 584.264v01-00
FEMM

Handlingar som hör samman med förfarande FEMM/8/06603