Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 september 2017 - Måndagen den 4 september 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 september 2017 - Måndagen den 4 september 2017

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 30 August 2017 - Wednesday 30 August 2017

30-08-2017 EMPL_OJ(2017)08-30_1 PE 609.511v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 30 augusti 2017 - Onsdagen den 30 augusti 2017

21-08-2017 ECON_OJ(2017)08-30_1 PE 609.509v01-00
ECON

  MINUTES - Monday 12 June 2017

21-08-2017 EMPL_PV(2017)06-12-1 PE 608.087v01-00
EMPL

Handlingar som hör samman med förfarande EMPL/8/10010

  DRAFT AGENDA - Wednesday 30 August 2017 - Thursday 31 August 2017

21-08-2017 AGRI_OJ(2017)08-30_1 PE 609.508v01-00
AGRI

  MINUTES - Monday 26 June 2017

21-08-2017 LIBE_PV(2017)06-26-1 PE 607.847v01-00
LIBE

Handlingar som hör samman med förfarande LIBE/8/10245

  MINUTES - Tuesday 11 July 2017

17-08-2017 ECON_PV(2017)07-11-1 PE 609.286v01-00
ECON

Handlingar som hör samman med förfarande ECON/8/10281

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (COM(2016)0447 – 2016/0207(COD))

17-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE 592.377v03-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Handlingar som rör förfarande 2016/0207(COD)