Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 5 november 2019

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v02-00
EMPL

 

  PROJET DE RAPPORT sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune - rapport annuel

21-10-2019 AFET_PR(2019)641445 PE641.445v02-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-11-2019

  MINUTES - Monday, 23 September 2019 - Tuesday, 24 September 2019

21-10-2019 ECON_PV(2019)09-23-1 PE641.399v01-00
ECON

 

  MINUTES - Monday, 7 October 2019

21-10-2019 ECON_PV(2019)10-07-1 PE641.410v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

  Opinion on Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter – annual report 2018

21-10-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v01-00
FEMM

Evelyn REGNER - Talman

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 november 2019

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0274/2019 by T. H. (Finnish) on the taxation of electric car charging in Finland

18-10-2019 PETI_CM(2019)641352 PE641.352v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1140/2018 by Fernando Novella Asensio (Spanish), on behalf of ‘Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto’, on an asbestos-free Europe

18-10-2019 PETI_CM(2019)642897 PE642.897v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0039/2019 by T.H. (German) on maintaining separate plastic bottle caps

18-10-2019 PETI_CM(2019)642898 PE642.898v01-00
PETI