Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 17 februari 2016 - Torsdagen den 18 februari 2016

09-02-2016 SEDE_OJ(2016)02-17_1 PE 576.912v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 4 februari 2016 - Torsdagen den 4 februari 2016

04-02-2016 SEDE_OJ(2016)02-04_1 PE 576.703v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 januari 2016 - Måndagen den 25 januari 2016

25-01-2016 SEDE_OJ(2016)01-25_1 PE 575.230v01-00
SEDE