Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Torsdagen den 26 april 2018

25-04-2018 SEDE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.995v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 mars 2018 - Torsdagen den 22 mars 2018

14-03-2018 SEDE_OJ(2018)03-21_1 PE 619.259v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 februari 2018 - Tisdagen den 27 februari 2018

19-02-2018 SEDE_OJ(2018)02-26_1 PE 618.164v01-00
SEDE