Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 14 december 2017 - Torsdagen den 14 december 2017

14-12-2017 SEDE_OJ(2017)12-14_1 PE 615.347v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 7 december 2017 - Torsdagen den 7 december 2017

07-12-2017 SEDE_OJ(2017)12-07_1 PE 615.254v01-00
SEDE