Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 3 december 2015 - Torsdagen den 3 december 2015

03-12-2015 SEDE_OJ(2015)12-03_1 PE 572.899v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 30 november 2015 - Tisdagen den 1 december 2015

30-11-2015 SEDE_OJ(2015)11-30_1 PE 572.854v02-00
SEDE