Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 11 april 2017 - Onsdagen den 12 april 2017

11-04-2017 SEDE_OJ(2017)04-11_1 PE 602.959v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 9 februari 2017 - Torsdagen den 9 februari 2017

09-02-2017 CJ20_OJ(2017)02-09_1 PE 599.566v02-00
SEDE AFCO AFET

Handlingar som hör samman med förfarande CJ20/8/09178