Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 11 oktober 2017 - Torsdagen den 12 oktober 2017

11-10-2017 SEDE_OJ(2017)10-11_1 PE 612.071v02-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 september 2017 - Måndagen den 25 september 2017

25-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-25_1 PE 610.718v01-00
SEDE

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

Inga dokument tillgängliga