Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 October 2015 - Thursday 15 October 2015

15-10-2015 SEDE_OJ(2015)10-15_1 PE 569.643v03-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 1 oktober 2015 - Torsdagen den 1 oktober 2015

01-10-2015 SEDE_OJ(2015)10-01_1 PE 567.778v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 24 mars 2015 - Tisdagen den 24 mars 2015

24-03-2015 CJ15_OJ(2015)03-24_1 PE 551.993v01-00
SEDE BUDG AFET

Handlingar som hör samman med förfarande CJ15/8/03022