Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

22-03-2017 SEDE_OJ(2017)03-22_1 PE 601.205v02-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 9 februari 2017 - Torsdagen den 9 februari 2017

09-02-2017 CJ20_OJ(2017)02-09_1 PE 599.566v02-00
SEDE AFCO AFET

Handlingar som hör samman med förfarande CJ20/8/09178