Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 januari 2018 - Torsdagen den 25 januari 2018

24-01-2018 SEDE_OJ(2018)01-24_1 PE 616.653v04-00
SEDE

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

Inga dokument tillgängliga