Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 29 januari 2015 - Torsdagen den 29 januari 2015

29-01-2015 SEDE_OJ(2015)01-29_1 PE 546.774v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 januari 2015 - Onsdagen den 21 januari 2015

14-01-2015 CJ15_OJ(2015)01-21_1 PE 546.661v01-00
SEDE BUDG AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 januari 2015 - Onsdagen den 21 januari 2015

13-01-2015 SEDE_OJ(2015)01-21_1 PE 546.653v01-00
SEDE