Protokoll


Protokollen tjänar som sammanfattningar av diskussioner och beslut från utskottens sammanträden. I regel justeras protokollen i början av nästa utskottssammanträde. På den här sidan hittar du de senaste protokollen.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga protokoll.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

05-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v01-00
SEDE

 

PROTOKOLL - Tisdagen den 8 oktober 2019

26-11-2019 SEDE_PV(2019)10-08-1 PE642.853v02-00
SEDE

 

PROTOKOLL - Måndagen den 9 september 2019

23-10-2019 SEDE_PV(2019)09-09-1 PE641.122v01-00
SEDE

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 25 september 2019 - Torsdagen den 26 september 2019

21-10-2019 SEDE_PV(2019)09-25-1 PE641.326v01-00
SEDE

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE