Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

21-10-2019 SEDE_PV(2019)09-25-1 PE641.326v01-00
SEDE

 

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

21-10-2019 SEDE_PV(2019)10-08-1 PE642.853v01-00
SEDE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 7 oktober 2019

01-10-2019 SEDE_OJ(2019)10-08_1 PE641.318v01-00
SEDE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 september 2019

19-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-25_1 PE641.175v01-00
SEDE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 september 2019

03-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-09_1 PE639.817v01-00
SEDE

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

05-07-2019 SEDE_OJ(2019)07-10_1 PE639.684v01-00
SEDE