Publikationer

Publikationer

 
committees.publication.wai.showresult
 

Activities and documents

Notice to Members

 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Inga dokument tillgängliga  
Välkomstord
 
 

Bästa besökare!
 
Välkommen till webbplatsen för det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart Europa efter 2013 – eller kortare: utskottet för politiska utmaningar.
 
Vårt utskott bildades i juli 2010 och ska under sitt ettåriga mandat definiera Europaparlamentets politiska prioriteringar inför den nya fleråriga budgetramen 2013 och framåt, både vad gäller lagstiftning och budget, samt dra upp riktlinjerna för de resurser som kommer att krävas för att unionen ska kunna genomföra dessa prioriteringar.
 
Våra femtio permanenta ledamöter med sina femtio suppleanter från alla politiska grupper i Europaparlamentet och de flesta av de särskilda utskotten arbetar hängivet för att dessa utmaningar ska förverkligas.
 
Jag är mycket glad över att kunna hälsa dig välkommen att följa vårt arbete på den här webbplatsen.
 
Hälsningar,
 
Jutta Haug,
ordförande