Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Kort sammanfattning

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Kort sammanfattning

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
04-06-2018 Studie

The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation
15-05-2018 Studie

Counter Terrorism and External Border Management in Italy
15-05-2018 Djupanalys

EU Civil Protection Responding to CBRN Incidents and Attacks
03-05-2018 Djupanalys

Member States’ Preparedness for CBRN Threats
03-05-2018 Studie

The Mechanisms of Prevention and Detection of CBRN Illegal Material Transfers Across Borders and Within the EU
03-05-2018 Studie

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism
06-10-2017 Djupanalys